บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2020” ชวนเสพงานศิลป์วิถี “New Normal | The Daily Post Thailand

28
August 2020
·
min read

“บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2020” ชวนเสพงานศิลป์วิถี “New Normal”

ชวนเสพงานศิลป์วิถี “New Normal” พร้อมประกาศรายชื่อ 82ศิลปินชั้นนำทั่วโลก จาก 35 ประเทศ รวม 5 ทวีปที่จะมาสร้างความอลังการและความยิ่งใหญ่ให้กับวงการศิลปะไทย

ด้วยผลงานศิลปะกว่า 200 ชิ้น กับแนวคิดหลักสุดท้าทาย “EscapeRoutes” หรือ “ศิลป์สร้าง ทางสุข” ที่จะนำมาจัดแสดงบน 9สถานที่สำคัญใจกลางกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เดอะ ปาร์ค / BAB BOX /เดอะ พรีลูด โครงการวัน แบงค็อก จัดแสดง ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2563 และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร / วัดอรุณ ราชวรารามราชวรมหาวิหาร / วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร /หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร / ล้ง 1919 / มิวเซียมสยามที่จะจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2563 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

Read More

“บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2020” ชวนเสพงานศิลป์วิถี “New Normal”

ชวนเสพงานศิลป์วิถี “New Normal” พร้อมประกาศรายชื่อ 82ศิลปินชั้นนำทั่วโลก จาก 35 ประเทศ รวม 5 ทวีปที่จะมาสร้างความอลังการและความยิ่งใหญ่ให้กับวงการศิลปะไทย

ด้วยผลงานศิลปะกว่า 200 ชิ้น กับแนวคิดหลักสุดท้าทาย “EscapeRoutes” หรือ “ศิลป์สร้าง ทางสุข” ที่จะนำมาจัดแสดงบน 9สถานที่สำคัญใจกลางกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เดอะ ปาร์ค / BAB BOX /เดอะ พรีลูด โครงการวัน แบงค็อก จัดแสดง ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2563 และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร / วัดอรุณ ราชวรารามราชวรมหาวิหาร / วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร /หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร / ล้ง 1919 / มิวเซียมสยามที่จะจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2563 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

Read More

Related