Tan Kositpipat

แทน โฆษิตพิพัฒน์

Thailand

Tan Kositpipat
b. 1994, Bangkok, Thailand
Lives and works in Chiang Rai and Bangkok, Thailand

Tan Kositpipat completed secondary school in England and graduated with a bachelor's degree with honors in film from Kingston University. After returning to Thailand, he started working in the television and film industry for a while. Then he decided to apply for Thai military service in Chiang Rai Province and was discharged in 2017, after which he made a book, entitled “Tan Khun” that tells stories with images from his experience of being a soldier. Making this book was the starting point for his decision to become an independent artist. Even though he had never studied painting directly, he has drawn the experience of storyboard paintings and the concept of the film image to create a work of art in his own styles until today.

Kositpipat has a focus on natural and man-made social and environmental problems including modern technologies. In 2019, his solo exhibition Maya showcased over 50 paintings, all of which reflect a real relationship, but is hidden deep through the internet world nowadays. Moreover, in this exhibition, he has also created an opaque room, installed with 60 tablets to tell stories that reflect the relationship from friends in his online world.

His past exhibitions include Tang Tan (MOCA Bangkok, Bangkok, 2017) At Dawn, a group exhibition (Ardel's Third Place Gallery, Bangkok, 2018) One Last Home, a solo exhibition (Songkran, New York, 2018) and Maya (LHONG 1919, Bangkok, 2019). Kositpipat is currently working at a studio in Bangkok.

show more

แทน โฆษิตพิพัฒน์
เกิด พ.ศ. 2537 กรุงเทพฯ ประเทศไทย
อาศัยและทำงานอยู่ที่ เชียงราย และ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

แทน โฆษิตพิพัฒน์ จบชั้นมัธยมศึกษาที่ประเทศอังกฤษ และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยม สาขาภาพยนตร์ จากมหาวิทยาลัย Kingston เมื่อเดินทางกลับมาประเทศไทย ได้เริ่มต้นทำงานในวงการโทรทัศน์ และภาพยนตร์อยู่ระยะหนึ่ง จากนั้นจึงตัดสินใจสมัครเข้ารับการเป็นทหารเกณฑ์ที่จังหวัดเชียงราย และปลดประจำการในปี พ.ศ. 2560 หลังจากนั้นได้ทำหนังสือเล่าเรื่องด้วยภาพ จากประสบการณ์การเป็นทหาร ในชื่อหนังสือ “แทนคุณ” การทำหนังสือเล่มนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการตัดสินใจที่จะเป็นศิลปินสร้างงานอิสระ แม้ว่าจะไม่เคยเรียนวาดภาพมาโดยตรง แต่นำประสบการณ์จากการวาดภาพสตอรี่บอร์ดและภาพนำเสนอแนวความคิดของภาพยนตร์มาสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะในรูปแบบของตัวเองตลอดมาจนกระทั่งปัจจุบัน 

แทนให้ความสนใจในปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น รวมทั้งเทคโนโลยีต่างๆ ในยุคปัจจุบัน ในปี พ.ศ. 2562 งานนิทรรศการแสดงเดี่ยว Maya เป็นการแสดงผลงานภาพวาดกว่า 50 ภาพ ซึ่งภาพทั้งหมดได้สะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่มีอยู่จริงแต่ได้ซ่อนลึกผ่านรูปแบบของโลกอินเตอร์เน็ดในปัจจุบัน ในคอนเซ็ปของงานครั้งนี้ แทนยังได้สร้างงานอีกหนึ่งส่วน จัดแสดงห้องทึบแสง ถ่ายทอดงานผ่านแท๊บเล็ต 60 เครื่อง เพื่อบอกเล่าเรื่องราวและสะท้อนความสัมพันธ์จากเพื่อนในโลกออนไลน์ของเขา

ประวัติการแสดงผลงานของแทน อาทิ ทางแทน (MOCA Bangkok, กรุงเทพฯ, พ.ศ. 2560) งานแสดงกลุ่ม At Dawn (Ardel’s Third Place Gallery, กรุงเทพฯ, พ.ศ. 2561) งานแสดงเดี่ยว One Last Home (Songkran, นิวยอร์ก, พ.ศ. 2561) และ Maya (LHONG 1919, กรุงเทพฯ, พ.ศ. 2562) ปัจจุบันแทนทำงานศิลปะที่สตูดิโอในกรุงเทพฯ 

show more
Artwork

Related